محمد محمدی یکشنبه 26 آذر 1396 07:47 نظرات ()

کاردستی آهنرباییببینید بچه ها با آهنربای نیودیوم چه کارها که نمیشه انجام داد, تقدیم به همه ی دوستداران علم و فناوری